Frånluftsvärmepumpar - Det effektiva alternativet

värme

Eftersom elpriserna har blivit dyrare krävs det alternativ på marknaden som på ett effektivt sätt får ner dessa kostnader för konsumenten. Mycket har hänt sedan de gamla elelementen och oljepannorna och tur är väl det. Dessa är otroligt dyra att använda idag och innebär en ofantlig uppvärmningskostnad för de flesta hushåll. Att bränna olja är dessutom inte särskilt miljövänligt och ligger inte alls i tiden. Den obligatoriska besiktningen av oljebrännare som ska göras regelbundet är också en anledning till att byta uppvärmningsmetod, eftersom detta är oerhört kostsamt.

Att använda elelement har utöver en hög kostnad också ett antal risker i form av brand. Det har varit många fall där t.ex. gardiner har hängt ner över de glödheta elementen vilket har gjort att det börjat brinna. Detta är med andra ord en inte helt riskfri lösning. Element sitter därtill oftast alltför lättillgängligt för små barn, som enkelt kan fingra på både funktioner och på det varma elementet. Detta kan förstås leda till att barnet bränner sig, vilket kan gå riktigt illa. Även djur, exempelvis katter och hundar, kan förstås också fara illa om de kommer nära de heta elementen. De betydligt mer moderna alternativen idag heter bergvärme, luftvärmepumpar, samt frånluftsvärmepumpar. Bergvärme är onekligen ingen billig historia, med en installationskostnad på åtminstone 100 000 kr och ofta ännu mer. Tekniken bakom värmepumpar är då mycket mer kostnadseffektivt och av den anledningen något att föredra. I nyare hus, byggda från 1980-talet och framåt, är en bra och effektiv lösning att installera en frånluftsvärmepump. Dessa kombinerar luftvärmepump och varmvattenberedare i funktionalitet. Frånluftsvärmepumpar ger med andra ord både ett skönt klimat inomhus samtidigt som de värmer upp vattnet. Detta sker genom att energin från varmluften återanvänds, vilket inte bara är kostnadseffektivt utan också skonsamt för miljön.

Frånluftsvärmepumpar

Principen med frånluftsvärmepumpar är att man tar tillvara luften som cirkulerar i bostaden, genom att en fläkt drar ut ventilationsluft ur de våtutrymmen som finns i huset. Denna luft dras in i kanalsystemet och leds till värmepumpen. Där återvinns luften och kan följaktligen användas till uppvärmning av huset. Värmepumpar är därför en oerhört smart lösning, både för plånboken, komforten och miljön. Med tanke på utvecklingen mot högre elpriser, känns det mycket vettigt att se över de alternativ som finns för att effektivt motverka höga uppvärmningskostnader i bostaden. En frånluftsvärmepump är då ett mycket vettigt alternativ som inte bara värmer upp huset utan också ser till att det finns varmvatten tillgängligt.

27 Apr 2015