Hårdare krav i den nya gymnasieskolan

Nivån i den svenska gymnasieskolan har enligt en del undersökningar sjunkit rejält de senaste decennierna. Utöver detta har det även skett en dramatisk betygsinflation. Högsta betyget, MVG, har blivit "för lätt" att uppnå. Kraven sänks och fler går ut med toppbetyg. Betygsinflationen märks även vid högskolan där betygskraven för att komma in blir högre och högre. Till de mest populära utbildningarna är det idag långt ifrån säkert att man kommer in även om man har MVG i alla ämnen. Man lottar då in elever som har samma betygssnitt. Att erhålla högsta betyg i alla ämnen på gymnasiet borde vara en knapp omöjlighet, men med betygsinflation som skett har det idag blivit näst intill ett måste för att ens ha en chans att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna.

För att höja kvalitén och göra skolan rättvisare genomfördes hösten 2011 en stor gymnasiereform: Gy2011. Reformen var omfattande omarbetning av såväl kursplaner och gymnasieprogram som betygssystemet.

För att säkerställa och höja kvalitén omarbetades kursplanerna. De nya kursplanerna är tydligare och mer konkreta. Med en mer konkret kursplan blir gymnasieutbildningarna jämnvärdiga landet över och man ger lärarna tydligare mål att arbeta efter.

För att motarbeta betygsinflationen infördes även ett nytt betygssystem. Det tidigare systemet innehåll tre grader av godkända betyg (G, VG och MVG). Detta tycker många är för snävt, vilket också är en faktor till betygsinflationen. Det nya systemet har fem grader av godkända betyg (E, D, C, B och A). Med fler nivåer är målet att betygen ska bli mer rättvisa.

Effekterna av gymnasiereformen är hittills svåra att avgöra, men responsen har till övervägande del varit positiv. Den mest diskuterade negativa följden är att de första årskullarna med det nya betygssystemet kommer att få svårt att konkurrera om platser till högskolan. Då betygskraven har blivit hårdare kommer det bli väldigt svårt att uppnå högsta betyg i alla ämnen, vilket gör att de första betygskullarna kommer få väldigt svårt att konkurrera mot elever som tog studenten i enlighet med det tidigare betygssystemet. På gy2011.info finns mer information om reformen och du kan även följa nyheter kopplade till reformen.

18 Jan 2012