Indraget körkort

Ens körkort kan bli indraget vid bl.a. brott mot trafikreglerna, men det finns faktiskt en hel radda förseelser för vilka ens körkort kan återkallas. Den vanligaste anledningen är brott mot någon viktig trafikregel. Exempel på överträdelser som kan resultera i indraget körkort är rödljuskörning, fortkörning och vårdslöshet i trafik. Körkortet dras även in vid rattfylleri. Om man smiter från en olycksplats kan körkortet ryka. Upprepade trafikförseelser – minst tre under en tvåårsperiod – kan också leda till indraget körkort (parkeringsböter räknas ej). Det finns även mindre vanliga anledningar – opålitlighet i nykterhetshänseende, allmän brottslighet och underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov. Körkortet kan också återkallas om körkortsinnehavaren lider av någon kronisk sjukdom som gör personen olämplig som förare.

Hur länge man får vara utan körkort beror på hur allvarlig överträdelsen är. Den nedre gränsen är en månad och den övre tre år. I undantagsfall kan körkortet dras in tills vidare – om man ej lämnat läkarintyg kan lappen dras in tills intyget lämats in, om man anses som olämplig på grund av sjukdom får man inte köra bil innan man friskförklarats igen. Körkortsfrågor.

Om körkortet varit indraget i mer än ett år (vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafiken dras körkortet in i minst ett år) krävs att man avlägger ett nytt förarpov, dock ej teoriprov. Detta blir också mycket dyrare – körkortstillstånd kostar vanligtvis 220 kronor, men om körkortet varit återkallat kostar det hela 1670 kronor att få ett nytt körkortstillstånd. Därför är det bäst att köra säkert och följa trafikreglerna... trots allt är livet bra mycket trivsammare med körkort än utan!

24 Apr 2011