KBT - Hjälp i vardagen

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en metod som går ut på att förändra tankebanor, känslor och handlingsmönster som inverkar negativt på hur en individ fungerar, och därigenom leder till psykisk ohälsa som depressioner och ångest. Det handlar alltså om att vrida på en individs negativa tankegångar och funderingar till något positivt genom att göra individen medveten om de negativa tankarna och känslorna, få individen att fråga sig själv var just den negativa tanken kom ifrån, eller om den känslan man har är berättigad.

Man kan också säga att man vill förstå de bakomliggande orsakerna till att man reagerar som man gör, och vilka faktorer som är utlösande. Sedan kan man arbeta för att motverka det som får en människa att må psykiskt dåligt. Man vill alltså lära sig att kontrollera sina känslor och tankar, istället för att låta dem ta övertaget i en jobbig situation. KBT utvecklades först som ett sätt att behandla sjukdomar som involverar depression och ångest. Exempel på KBT är att man kan behandla till exempel fobier genom att utsätta patienten för det som denne är rädd för. Syftet med detta är att minska obehaget över tid. Det handlar alltså om att konfrontera sina rädslor istället för att fly från dem.

KBT - kartlägga tankemönster

Man kan också använda KBT för att kartlägga tankemönster som är destruktiva, och ersätta dem med tankemönster som är mer positiva och konstruktiva. Ett annat sätt att använda terapin är att lära sig att tolka sina reaktioner, fysiska såväl som psykiska, och därigenom lära sig att tolka sig själv, och förhindra sina negativa tankemönster. Vanligtvis träffas en patient och en terapeut 5-20 gånger. Under denna tid arbetar man med ett eller flera problem.

Patient och terapeut kommer tillsammans fram till alternativ till de tankar och känslor som inte är ändamålsenliga. Varje session pågår 45 minuter upp till en timme, och det är inte ovanligt att patienten får hemuppgifter med sig från sessionen. Det finns många ställen runt om i vårt land som erbjuder kognitiv beteendeterapi, bland annat kbtmalmö.com, som erbjuder kognitiv beteendeterapi till alla som känner att de är i behov av det, såväl privatpersoner som företag.

De erbjuder praktiska redskap för att hjälpa patienten att hantera motgångar och särskilt svåra situationer. Man fokuserar väldigt mycket på nutid och framtid, och väldigt lite på det som har varit. En del dåtidsanalys kan förekomma, men är aldrig huvudtemat.

De flesta brukar må bättre efter avslutad KBT, och ser vardagen som ljusare och enklare att hantera. En bra KBT i Malmö är Human Navigation AB

21 Apr 2015