Lättare och roligare att skriva arbete

skrivaAtt skriva ett större arbete är något som alla får göra i skolan med jämna mellanrum, både på högstadiet och gymnasiet. Det kan vara i allt från historia, geografi eller musik, till kemi eller biologi. Oavsett vilket ämne det skrivs i tar det mycket tid och energi att skriva ett bra arbete, och det känns skrämmande för många.

Att skriva arbeten behöver dock inte alls vara jobbigt eller tråkigt, utan kan vara en möjlighet att få läsa och skriva om något som intresserar en och lägga upp arbetet som man vill. Om man hittar ett intressant ämne kan arbetet bli både roligt och väldigt lärorikt, och man blir motiverad och villig att lägga tiden som krävs för att man ska kunna skriva något bra.

När man väl har valt ett ämne och har kommit igång gäller det att komma på vad man ska skriva. Att hitta bra information och bestämma vad som ska finnas med i arbetet är minst lika viktigt som själva skrivandet för att arbetet ska bli bra. Leta i flera olika källor: böcker, internet, tidningar, TV-program, filmer, m.m. Kom bara ihåg att vara källkritisk och inte lita på allt du läser eller hör.

I själva skrivandet finns det två saker som är särskilt viktiga: att arbetet har en bra struktur och att du tänker själv och har med egna analyser. En bra struktur underlättar både för dig som skriver och för läsaren. Ta reda på vad som måste finnas med, t.ex. innehållsförteckning, inledning, avslutning och referenser, och anpassa strukturen efter ämnet du skriver om. Skriver du i ett naturvetenskapligt ämne är det ofta viktigare med en strikt struktur med tydlig uppdelning i metod, resultat och diskussion, medan många andra ämnen låter dig skriva lite mer fritt.

Om man vill ha hjälp med att skriva arbeten eller annan läxhjälp så finns det många företag som erbjuder hjälp. Tänk på att det är dina egna analyser och tankar som gör arbetet roligt att skriva, värt att läsa och ger dig ett högt betyg. Om du skriver i geografi är det inte speciellt intressant att veta att människorna i ett land livnär sig mest på fiske om man inte får reda på hur det påverkar dem. Har de bra levnadsvillkor? Kommer de att kunna fortsätta leva på samma sätt i framtiden? Det är när du tänker och svara på sådana frågor och inte bara skriver ned ren fakta som du lär dig och skriver ett bra arbete!

20 Aug 2012