Vad händer på ett tryckeri?

tryckeri i Malmö

Hur går det till på ett tryckeri egentligen? Ett tryckeri är en lokal där man arbetar med tryck i olika former. Det kan vara tryck av till exempel böcker och tidningar. Tryckeriet kan ägas av ett företag som jobbar med att endast tillverka sina egna trycksaker, eller av ett företag som arbetar med att producera trycksaker till olika företag eller personer.

Det finns olika sätt att trycka. Till exempel offsettryck, screentryck och djuptryck. Offsettryck, som är en av de vanligaste tryckmetoderna, är en så kallad indirekt tryckmetod. Detta innebär att man först gör trycket på ett gummiunderlag och därefter förs det över på papper. Man trycker alltså inte direkt på papperet. Några exempel på produkter som är gjorda med offsettryck är böcker, tidningar och kalendrar. Screentrycks-metoden används för att trycka på porslin, tyg metall med mera. Detta är en väldigt bra metod om man vill att trycken ska hålla länge och om de kommer att utsättas för regn eller kraftigt solljus. Dessa tryck hittar man till exempel på koppar, muggar, kläder och plåtburkar. Djuptryck är en gammal och rätt så dyr metod, där försänkningar i tryckformen skapar trycket.

Produkter som är tryckta med djuptrycksteknik är bland annat sedlar, serietidningar eller veckotidningar.

Arbetsprocessen på ett tryckeri

Hur går då arbetet till och hur ser arbetsprocessen ut från idé till produkt? Först måste man som sagt ha en idé. Utifrån denna formas sedan en produkt. Texten och layouten och eventuella bilder ska bestämmas - alltså hela tryckets design. När allt är klart och färdigplanerat, börjar själva tryckandet. Först gör man ett provtryck eller ett så kallat förtryck. Detta är dock inte ett riktigt tryck utan en utskrift som ska likna det kommande trycket så mycket som möjligt. Då får man en förhandsgranskning av hur trycket kommer att se ut. Detta är den sista chansen som man har för att göra några eventuella redigeringar i tryckprocessen. Sedan börjar själva tryckandet.

Efter att produkten är tryck,t tar efterarbetet vid. Det består av bearbetning, ytbehandling och även bindning. Före efterarbetet är trycksaken bara en bunt papper. I efterarbetet skärs trycksaken så att den får sitt rätta format. En ytbehandling av trycket görs och sedan utförs bindningen som sammanfogar de tryckta sidorna så att det blir en färdig trycksak.

Det sista steget är distribution, vilket innebär bland annat paketering, adressering och utskick.

Tryckkonsten har funnits väldigt länge. Redan cirka 1000 år före Kristus förekom det tryck. Då var tryckandet väldigt enkelt och det är inte ens säkert att det man tryckte var skrifttecken.

Många människor kan vara ganska skeptiska till tryck, på grund av hur tryckindustrin påverkar vår miljö. För att göra en enda bok, går det åt många träd och färgerna som används kan vara miljöfarliga. Idag är det många tryckerier som tänker på miljön och som anpassar sin verksamhet till den och bidrar till att klimatet inte ska försämras ytterligare.

16 Apr 2015