Vad innebär SFI?

sfi i landskrona

SFI eller "svenska för invandrare" är en språkutbildning vars syfte är att ge vuxna människor med ett annat modersmål grundläggande kunskaper inom det svenska språket. I denna utbildning får man lära sig att utveckla sin svenska till ett funktionellt andraspråk. Utbildningen SFI är också till för att förmedla bra och användbara språkliga redskap för kommunikation i samhället och i arbetslivet. Utgångspunkten för utbildningen svenska för invandrare är att den ska utgå från den enskilde individens behov och förutsättningar och att personen ska, utifrån sina egna behov, lära sig att kommunicera och använda det svenska språket både muntligt och skriftligt. Utbildningen är dessutom helt kostnadsfri.

Vilka är det då som har rätt till den här utbildningen? Den som är bosatt i Sverige från och med det andra kalenderhalvåret under det år som personen fyller 16 år har tillträde till utbildningen. För att få ta del av den ska man även sakna grundläggande kunskaper i det svenska språket. Invandrare som talar norska och danska har inte enligt lag tillgång till utbildningen, men invandrare från Finland har däremot rätt till SFI-utbildningen.

SFI - en del av det svenska skolväsendet

Sedan år 1994 är SFI en del av det allmänna svenska skolväsendet. Utbildningen består av tre studievägar (1,2 och 3) och fyra kurser (A,B,C och D). Studievägarna är anpassade till kursdeltagarnas egna förutsättningar. Efter varje kurs får deltagarna betyg, där betygsskalan är sexgradig och omfattar betygsskalan A,B,C,D,E,F, där A är det högsta och E är det lägsta. Det finns även nationella prov för SFI som är utformade av skolverket.

Det förekommer en hel del kritik mot SFI. Många anser att utbildningen är bristfällig och påpekar att resultaten av utbildningen inte alltid är så bra. Kvalitén på utbildningen beror väldigt mycket på vart man bor och hur kommunen sköter den. Alla kommuner har olika förutsättningar och bristande ekonomi kan leda till att SFI-undervisningen kanske inte prioriteras så mycket som den skulle behöva. Många kritiker anser att kursdeltagarna har bristande grundläggande kunskaper i svenska och att utbildningen inte hjälper, men eftersom kursdeltagarna ofta har väldigt olika bakgrund är det klart att resultaten av utbildningen skiftar.

År 2011 pågick en utredning vars syfte var att uppnå större individuell anpassning, flexibilitet och valfrihet inom SFI. Utbildningen kan inte jämföras med någon annan språklig nivå som finns inom grund- och gymnasieskolornas kurser i svenska som andraspråk. SFI-utbildningens kursplan är nämligen utformad och baserad på en annan grund eftersom den riktar sig till vuxna elever istället för mot ungdomar.

20 Apr 2015