Vårtbehandlingar - allt om att få bort vårtor

Vårtor upplevs av de flesta som kosmetiskt störande och kan påverka självkänslan mycket negativt. Det är framförallt större vårtor och vårtor i ansiktet som upplevs som mest störande. För att åtgärda problemet finns det mängd olika behandlingar med olika aktiva substanser som är receptfria och kan köpas över disk samt medel som används av läkare för behandling av svårare fall. I de riktigt svårbehandlade fallen finns det även en rad olika kirurgiska ingrepp att använda sig av.

Vårtmedel och redeptfria behandlingar Det finns många olika märken och varianter av receptfria medel mot vårtor. Receptfria vårtmedel är utformade för att vara säkra, skonsamma och orsakar inte skador samt är lätta att applicera och dosera. De ger sällan eller aldrig upphov till ärrbildning eller infektioner, men är i regel mindre effektiva mot de svåraste fallen jämfört med de behandlingar som läkare använder. De två mest använda aktiva komponenterna som används i receptfria medel är salicylsyra och komponenter som fryser ner vävnaden i vårtor. Receptfria behandlingar är säkra men det är mycket viktigt att följa de anvisningar som följer med produkten. Man bör alltid prova att behandla ovälkommna vårtor med receptfria behandlingar innan läkare eller vårdcentral konsulteras.

Vårtmedel innehållande Salicylsyra Salicylsyra fungerar genom att fräta bort vävnaden i störande vårtor. Behandlinar av denna typ kan i mycket sällsynta fall orsaka rodnad och ge upphov till en brännande känsla, men det är lätt åtgärdat att stoppa besvären genom att sluta att använda salicylsyra på de ömma områdena. Salicylsyra bör helst inte användas på känsliga områden som vissa delar av ansiktet eller i ljumsken och det är inte rekommenderat att använda denna typ av behandlingar på områden med dålig cirkulation. Personer som lider av diabetes bör helst inte använda sig av behandlingar som baserar sig på salicylsyra. När det finns tecken på en pågående inflammation i huden bör man helst inte använda behandlingar som baserar sig på salicylsyra. Salicylsyra finns som salvor, gel, droppar eller plåster som appliceras på vårtan.

Att frysa bort vårtor Medel som baserar sig på nedfrysning innehåller aerosolgaser som i form av spray appliceras på vårtan som ska bort. Sprayen fryser ner vävnaden i vårtan till minus 57 grader, och kylan dödar vävnaden i vårtan. Efter att kylan har verkat en kort stund skrapas den döda vävnaden bort. Denna typ av behandlingar är säkra men bör användas något försiktigare än medel med salicylsyra.

Det kan ta lång tid och upprepade behandlingar för att helt ta bort vårtor, och resultaten kan variera mycket. I de flesta fall tar behandlingen ett par veckor men det är inte ovanligt att det kan ta månader och i extrema fall kan det ta år att ta bort vårtor.

De receptfria medel som finns idag är ganska effektiva mot vanliga vårtor, upp till 75 procent av alla vårtor försvinner och kommer inte tillbaka med hjälp av dessa läkemedel. Vanliga vårtor är i regel lätta att behandla men det kan ta lite tid. Man bör alltid prova att behandla vanliga vårtor med receptfria medel, och de funkar bra och läkare behövs sällan kontaktas.

Olika typer av vårtor är svarar olika på behandling Plantarvårtor/Mosaikvårtor är mer svårbehandlade än vanliga vårtor. Receptfria medel kan underlätta och ta bort det obehag som orsakas av känslan av att det finns en klump i huden. Det är värt ett försök att försöka behandla denna typ av vårta med receptfria medel men tyvärr brukar inte Plantar och mosaikvårtan svara speciellt bra på behandling och ofta kontaktas en läkare för mer effektiv behandling.

Vårtor under och runt naglarna svarar ofta dåligt på receptfria behandlingar. Det kan vara värt att försöka behandla dem med receptfria medel men det finns en risk att medlen får denna typ av vårtor att se fulare ut. Läkare behöver ofta kontaktas för behandling av denna typ av vårta sittande i nagelbanden.

Platta vårtor är lätta att få bort med receptfria frys eller salicylbehandlingar men har tyvärr en tendens att återkomma.

Det finns en mängd olika kliniska och kirurgiska behandlingar som utföres av hudläkare. Det kan finnas många skäl till att utföra kliniska behandlingar för borttagning av vårtor. De mest förekommande skälen är vårtor som är svårbehandlade, inte svarar på receptfria medel samt svåra och smärtande fall, tex på fotsulan. Kliniska och kirurgiska metoder är effektivare och snabbare än receptfria medel, men är ofta dyrare att utföra och har större sannolikhet att ge ärr eller andra besvär som infektioner. Vårtor som avlägsnas kirurgiskt kan komma tillbaka. En av de mest effektiva kliniska typer behandlingar för att ta bort vårtor är baserade på att stimulera immunförsvaret mot HPV-viruset som orsakar vårtor.

24 Apr 2013